Mity w ortodoncji
Aparaty stałe stosuje się w Polsce od kilku lat, w niektórych ośrodkach nawet od kilkunastu. Niestety wciąż są one mało znane przez lekarzy stomatologów nie zajmujących się leczeniem ortodontycznym, pokutują stare mity i opinie nie mające nic wspólnego z współczesną ortodoncją. Oto kilka z nich:
 

Leczenie ortodontyczne może być tylko prowadzone u dzieci i młodzieży w tzw. wieku rozwojowym.

Nie jest to prawda. Oczywiście wolimy pacjentów młodszych, wiek daje więcej możliwości, leczenie jest pełniejsze i często krótsze, ale nie jest czynnikiem decydującym. Większość wad dotyczących ustawienia zębów można wyleczyć w każdym wieku, więcej problemów stanowią poważne wady zgryzu ale i tu często możemy zaproponować jakieś rozwiązanie. Coraz częściej naszymi pacjentami są ludzie starsi, przygotowujący się do leczenia protetycznego lub mający problemy z przyzębiem.


Aparaty stałe powodują próchnicę.

To nie aparaty powodują próchnicę, tylko niedostateczna higiena jamy ustnej. Pacjent noszący aparat stały jest zobowiązany do właściwej higieny i to zobowiązanie ma miejsce jeszcze przed założeniem aparatu. Pacjenci, którzy nie radzą sobie z myciem zębów bez aparatu na pewno nie poradzą sobie po jego założeniu. Do lekarza prowadzącego należy decyzja, czy pacjent dojrzał do noszenia tego typu aparatu. Paradoksalnie, wśród pacjentów posiadających aparat stały znacznie rzadziej zdarza się próchnica niż u innych. Wynika to prawdopodobnie z dwóch przyczyn: po pierwsze przed założeniem aparatu zęby są bardzo dokładnie sprawdzane i nawet najmniejsze ubytki muszą być zabezpieczone, po drugie pacjent przychodzi raz w miesiącu na wizytę kontrolną do lekarza ortodonty, który ocenia także stan zębów. Dodatkowo obserwuję, że pacjenci bardziej dbają o zęby mając założony aparat i uczą się systematyczności i konsekwencji w higienie. Pierwszym objawem złej higieny nie jest próchnica, a zapalenie dziąseł, które zmusza do natychmiastowej reakcji i w konsekwencji do poprawy higieny.
 

Leczenie aparatami stałymi wieże się z usuwaniem zębów.

Nic bardziej błędnego. Wskazania do usuwania są takie same jak w przypadku leczenia aparatami zdejmowanymi, tylko możliwości zamknięcia szpar i uzyskania prawidłowego ustawienia zębów są większe. Wprawdzie starsze metody zwiększały wskazania do ekstrakcji, ale nowoczesna ortodoncja pozwala na prowadzenie większości leczeń bez usuwania zębów. W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych technik umożliwiających np. przesunięcie do tyłu zębów trzonowych co często pozwala na uniknięcie ekstrakcji.


Aparaty stałe powodują resorpcję korzeni przesuwanych zębów.

Prawie każde leczenie ortodontyczne związane jest z pewną resorpcją korzeni, problem ten dotyczy zarówno aparatów starych jak i ruchomych. Resorpcja ta jest jednak niewielka i objawia się najczęściej jako zaokrąglenie apexu. Nie ma ona żadnego znaczenia dla stanu zębów. Niestety zastosowanie zbyt dużych, niewłaściwych sil może doprowadzić do znaczniejszej utraty tkanki zęba. Ostatnie badania wykazują jednak, że ryzyko to jest nawet większe w przypadku aparatów ruchomych gdzie skok śruby podczas jej rozkręcania wyzwala większe siły niż te związane z aparatem starym.